Zásady ochrany osobních údajů


Pověřenec pro ochranu osobních údajů

 • Mariusz Dobek
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
PRO OBCHODNÍ PARTNERY

V souladu s čl. 13 obecného nařízení o ochraně osobních údajů ze dne 27. dubna 2016 (Úř. věstník EU L 119 ze dne 4. 5. 2016) informujeme, že:

1. Správci osobních údajů
Správci vašich osobních budeme my: ŚWIAT LNU Sp. z o.o. se sídlem v Kamienné Góře, ul. Nadrzeczna 1A, 58-400 Kamienna Góra, zapsaná do obchodního rejstříku NSŘ vedeného Okresním soudem pro Wrocław-Fabryczna ve Wrocławi, IX. hospodářský odbor Národního soudního rejstříku pod číslem KRS: 0000037171, DIČ (NIP): 526 -25 -66 -337, základní kapitál: 143 500,00 PLN a subjekty tvořící součást kapitálové skupiny Lubawa (dále zkráceně jako: „Skupina Lubawa”), se kterou stále spolupracujeme, stejně jako naši důvěryhodní partneři, tedy subjekty, které nejsou součástí Skupiny Lubawa, ale jsou našimi partnery (dále zkráceně jako: „Důvěryhodní partneři“). Nejčastěji má tato spolupráce za cíl zajistit vám nejlepší obsluhu při plnění smluv a realizaci podaných objednávek, lepší přizpůsobení nabídek vašim potřebám a také provádění různých průzkumů a aktivit majících za cíl efektivnější správu zdrojů a jejich přizpůsobení potřebám našich obchodních partnerů. Podrobné informace týkající se správců najdete na adrese https://www.lubawagroup.com/pl/polityka-prywatnosci.

2. Společné dohody mezi správci
V souvislosti s tím že se Skupinou Lubawou a Důvěryhodnými partnery jednáme na zásadě spolusprávcovství, jsme v souladu s čl. 26 obecného nařízení o ochraně osobních údajů ze dne 27. dubna 2016 uzavřeli příslušnou dohodu. Každý ze správců vyvíjí náležitou péči, aby zajistil bezpečnost zpracovávání vašich údajů, a na každého z nich se můžete obrátit s veškerými dotazy. Především jsme se dohodli, že:

1) správce získávající osobní údaje je zodpovědný, že vůči vám splní informační povinnost v souladu s čl. 13 a 14 GDPR,
2) každý ze správců zodpovídá za to, že vám umožní realizovat práva definovaná v bodě 6 prostřednictvím námi určeného kontaktního místa (údaje níže). Nezávisle na výše uvedeném můžete uplatnit svá práva oznámením svého požadavku, žádosti nebo dotazu kterémukoliv ze správců. V takovém případě správce, na kterého budete směřovat požadavek, požadavek předá ostatním správcům za účelem jeho realizace a následně vám poskytne odpovědi v souladu s pravidly a termíny uvedenými v čl. 12 GDPR,
3) správce získávající od vás osobní údaje je zodpovědný za správnost shromážděných údajů,
4) Správce Litex Service sp. z o.o. se sídlem v Ostrowě Wielkopolském dbá také na zajištění externí bezpečnosti informatických systémů před přístupem nepovolaných osob a jejich vnitřní organizace zajišťující nejlepší ochranu.

Obsah dohody mezi správci se nachází na webové stránce dostupné na adrese https://www.lubawagroup.com/pl/polityka-prywatnosci.

3. Kontaktní místo
Společně jsme se rozhodli zřídit společné kontaktní místo, na které se můžete obrátit ve věcech týkajících se ochrany osobních údajů a využívání práv spojených s tímto zpracováváním. Pokud chcete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů, využijte kontaktní údaje uvedené níže:

- Korespondenční adresa: Litex Service sp. z o.o., ul. Staroprzygodzka 117, 63-400 Ostrów Wielkopolski, Polsko;
- E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

4. Cíle a základy zpracování
Společně jsme ustanovili cíle zpracovávání vašich údajů. Budeme zpracovávat osobní údaje:

a) na základě čl. 6 odst. 1 písm. b obecného nařízení o ochraně osobních údajů ze dne 27. dubna 2016 (dále jako „nařízení“) budou zpracovávány za účele uzavření a plnění smlouvy s vámi nebo realizace objednávek a veškerých činností, které jim předcházejí,
b) na základě čl. 6 odst. 1 písm. c obecného nařízení o ochraně osobních údajů ze dne 27. dubna 2016 (dále jako „nařízení“) budou zpracovávány za účelem vyplnění právní povinnosti spojené s vystavováním a uchováváním dokladů a faktur za poskytování nebo správcem zadané služby, realizaci vám nebo správci přináležejících poprodejních nároků,
c) na základě čl. 6 odst. 1 písm. f obecného nařízení o ochraně osobních údajů ze dne 27. dubna 2016 (dále jako „nařízení“) budou zpracovávány za účelem realizace přímého marketingu, a také jako obrana před a v souvislosti s vymáháním nároků a uplatňování jiných právních závazků před státními úřady,
d) na základě čl. 6 odst. 1 písm. a obecného nařízení na základě vámi odděleně poskytnutého souhlasu – v případě jeho poskytnutí – budou zpracovávány pro účely zasílání obchodních informací,
e) za účelem vedení přímého marketingu můžeme provádět profilování vašich osobních údajů, tedy automatizovanou analýzu vašich osobních údajů sloužících cílově ke zpracování prognóz ohledně preferencí nebo budoucího chování a dostávání selektovaných marketingových informací.

5. Příjemci údajů
Vaše osobní údaje budou zpracovávány jinými subjekty poskytujícími správci služby, např. týkající se financí, ochrany majetku a osob, účetní, právní, poradenské a konzultační a archivační kanceláře, servis výpočetní techniky a počítačových programů, v nichž jsou údaje shromažďovány, veškeré jiné služby podporující výkon činnosti správce v něm vykonávané činnosti v souvislosti s realizací smluv uzavřených správcem s třetími osobami nebo s vámi.

6. Práva osob, kterých se údaje týkají, a právo na odpor

a) máte právo požadovat po správci přístup k osobním údajům, právo je opravovat, odstranit nebo omezit zpracovávání, právo na přenášení údajů, a pokud zpracovávání osobních údajů správcem probíhá na základě souhlasu, náleží vám právo kdykoliv souhlas odvolat odesláním písemné informace na adresu správce nebo na kontaktní údaje uvedené v bodě 3,
b) nezávisle na ustanoveních uvedených výše v pism. a, vám náleží právo vznést odpor vůči zpracovávání osobních údajů, jehož základem není váš souhlas, smlouva nebo právní předpis. V souvislosti se správcem prováděným přímým marketingem, včetně profilování a údajů zpracovávaných na jiném právním základu než je uveden v první větě, můžete podat odpor na adresu správce nebo kontaktní údaje uvedené u inspektora ochrany osobních údajů uvedené v bodě 3. V případě podání odporu nebude po posouzení vaší žádosti možné, aby správce zpracovával osobní údaje zahrnuté do odporu, leda bychom prokázali, že existují vážné, zákonem podložené důvody zpracovávání údajů, které jsou podle práva považovány za nadřazené vašim zájmům, právům a svobodám nebo existují důvody k stanovení, vymáhání nebo obraně nároků,
c) máte právo vznesení stížnosti k dozorčímu orgánu, tedy k předsedovi Úřadu na ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů správcem probíhá s porušováním právních předpisů.

7. Období uchovávání údajů
Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu určenou správcem, tedy 10 let, přičemž v případě odděleně poskytnutého souhlasu do doby jeho stažení, který byl zohledněn v režimu definovaném v bodě 6 písm. a a v případě vznesení odporu se zpracováváním osobních údajů až do okamžiku vznesení odporu, který byl uznán v režimu definovaném v bodě 6 písm. b.

8. Informace o dobrovolnosti uvedení údajů
Uvedení osobních údajů je dobrovolné, ale odmítnutí uvedení údajů znemožňující realizaci smlouvy může vést k odmítnutí realizace objednávky/smlouvy.

SOUBORY COOKIES

 1. Stránky používají soubory cookies.
 2. Soubory cookies tvoří informatická data, především textové soubory, které se ukládají na koncovém zařízení uživatele stránek a jsou určeny pro používání webových stránek. Cookies obvykle obsahují název internetových stránek, ze kterých pocházejí, čas jejich uložení na koncovém zařízení a unikátní číslo.
 3. Subjektem umisťujícím na koncovém zařízení uživatele portálu soubory cookies a získávajícím k nim přístup je operátor portálu.
 4. Soubory cookies se využívají pro následující účely:
  1. tvorba statistik, které pomáhají pochopit, jak uživatelé portálu využívají webové stránky, což umožňuje zlepšení jejich struktury a obsahu;
  2. udržení relace uživatele portálu (po přihlášení), díky níž uživatel nemusí a každé podstránce portálu znovu zadávat přihlašovací jméno a heslo;
  3. stanovení profilu uživatele za účelem zobrazení mu přizpůsobených materiálů v reklamních sítích, především sítí Google.
 5. V rámci webových stránek se používají dva základní druhy souborů cookies: „dočasné” (session cookies) a „stálé” (persistent cookies). „dočasné” cookies jsou dočasné soubory, které se na koncovém zařízení uživatele ukládají do okamžiku odhlášení, opuštění webové stránky nebo vypnutí programu (webového prohlížeče). „Stálé“ soubory cookies se ukládají na koncovém zařízení uživatele po dobu stanovenou v parametrech souborů cookies nebo do okamžiku jejich vymazání uživatelem.
 6. Obvykle má software sloužící k prohlížení webových stránek (internetový prohlížeč) přednastaveno schválení ukládání souborů cookies na koncovém zařízení uživatele. Uživatel stránek může provést v této oblasti změnu nastavení. Internetový prohlížeč umožňuje odstranění souborů cookies. Možné je také automatické blokování souborů cookies Podrobné informace o tomto tématu obsahuje nápověda nebo dokumentace internetového prohlížeče.
 7. Omezení používání souborů cookies mohou ovlivnit některé funkce dostupné na webových stránkách portálu.
 8. Soubory cookies umístěné na koncovém zařízení uživatele mohou být využity také zadavateli reklamy a partnery spolupracujícími s operátorem služby.
 9. Doporučujeme přečtení si zásad ochrany osobních údajů těchto firem pro seznámení se s pravidly využívání souborů cookies používaných ve statistikách: Zásady ochrany osobních údajů Google Analytics
 10. Soubory cookies mohou být využity reklamními sítěmi, především sítí Google, k zobrazení reklam uzpůsobených způsobu, jak uživatel používá stránky. Za tímto účelem mohou ukládat informace o cestě navigace uživatele nebo o čase zůstávání na dané stránce.
 11. V rozsahu informací o preferencích uživatele shromažďovaných reklamní sítí Google si uživatel může prohlížet a upravovat informace vyplývající ze souborů cookies s pomocí nástroje: https://www.google.com/ads/preferences/

SPRÁVA SOUBORŮ COOKIES

 1. Pokud uživatel nechce dostávat soubory cookies, může změnit nastavení prohlížeče. Varujeme, že vypnutí podpory souborů cookies nezbytných pro procesy ověřování, bezpečnosti, udržování preferencí uživatele může zkomplikovat, a v extrémních případech znemožnit, používání webových stránek.
 2. Za účelem nastavení cookies vyberte ze seznamu níže internetový prohlížeč/systém a postupujte podle pokynů:
  1. Internet Explorer
  2. Chrome
  3. Safari
  4. Firefox
  5. Opera
  6. Android
  7. Safari (iOS)
  8. Windows Phone
  9. Blackberry
Polish Linen - Výrobce přírodních látek
Specializujeme se na výrobu látek a výrobků přírodního původu. Spojujeme dlouholeté zkušenosti s moderním technologickým zázemím a pokračujeme přitom v tradici našich předků.
Kontakt
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Świat Lnu Sp. z o. o., ul. Nadrzeczna 1 A, 58-400 Kamienna Góra, Polsko
Okresní soud pro Wrocław Fabryczna ve Vratislavi, IX. hospodářský odbor Národního soudního rejstříku, základní kapitál: 143 500,00 PLN
IČ (REGON): 017323023, DIČ (NIP): 526-25-66-337, KRS: 0000037171
Copyright © 2021 Świat Lnu Sp. z o.o. Všechna práva vyhrazena.