Skip to main content

Polish Linen – poznejte nás a naše předky


Jsme pokračovateli bohatých tradic našich předků, kteří měli značný vliv na rozvoj našeho regionu.

Kamienna Góra byla po staletí vnímána jako město, kde obří roli sehrávalo tkalcovské řemeslo a následně široce rozvinutý textilní průmysl. Ve středověku se v podhradí objevilo tkalcovství jako jeden z hlavních druhů řemesla. Přírodní podmínky způsobily, že zde lidé rádi pěstovali len, a obyvatelé města a okolních vesnic se živili prodejem výrobků vzniklých z jeho zpracování.

Od 13. století omezovaly textilní výrobu cechy.

Objevily se také specializace z oblasti textilnictví: jako jsou tkalci sukna, tkalci plátna, barchaníci, přadleny, česači lnu, valcháři, barvíři a kráječi. V roce 1521 v Kamienné Górze vznikl cech pláteníků zastřešující čtyřicet mistrů. V letech 1526-1617 došlo ve svídnickém knížectví k značnému hospodářskému rozvoji. Rozvinulo se tkalcovství v domech chalupníků. Ve velkém měřítku se organizoval výkup lněného plátna a jeho export mimo hranice Slezska. Kamienna Góra se stala jedním z hlavních center výroby a obchodu s plátnem.

Lněné plátno z Kamienné Góry proudilo
do nejvzdálenějších koutů světa.

Slezský len se v 18. století vyvážel do Anglie, Nizozemí, Francie, Španělska, Portugalska, Itálie, Švédska, Dánska, Norska, Ruska, Polska, Uher, Sedmihradska, Turecka, Švýcarska, Saska. Lněné výrobky z Kamienné Góry pronikaly i na trhy Afriky a obou Amerik. Výrobky, velice vysoké kvality, se prodávaly za atraktivní ceny.

Druhá polovina 18. století přinesla značné zhoršení situace slezských pláteníků a přadláků.

Z hladu a bídy vinili místní tkalci kupce manipulující s cenami. To vedlo k propuknutí povstání tkalců.

V 19. století začala v Dolním Slezsku epocha průmyslové revoluce.

Technický pokrok ovlivnil rozvoj textilního průmyslu a v tomto oboru se nejdříve uplatnila strojová výroba.


Rozvoj textilního průmyslu v Kamienné Górze

Polish Linen je pro nás něco více,
než firma vyrábějící látky a konfekční výrobky.

Je to také pokračování konání našich předků, kteří měli výrazný vliv na rozvoj textilního průmyslu v Polsku.
Chceme udržet tradici a paměť na jejich úspěchy.